Bytræer – Borgartré

Bytræer – Borgartré

Ný bók eftir Sten Porse & Jens Thejsen: Bytræer. Økologi, biodiversitet & pleje

Ny forskning, nye erfaringer og en strøm af nye maskiner, redskaber og metoder kan gøre det svært at følge med. Ikke mindst når man taler om at planlægge, plante og pleje byens træer. Med deres nye bog samler Sten Porse og Jens Thejsen det hele op, klart og kortfattet. ‘Bytræer, økologi, biodiversitet og pleje’ er derfor velegnet til alle der dem arbejder inden for faget og til de grønne fagskoler.

Bogen bygger på den viden som forskere verden over har samlet og videregivet, på den kundskab som praktisk arbejdende gartnere og træplejere har opnået og på den erfaring som  forfatterne har samlet gennem en lang faglig karriere. Bogen er hverken en videnskabelig afhandling eller en manual i konkret plante- og plejepraksis, men et bud på det der skal til for at få glæde af at plante og pleje træer i byerne.

Bogen er en ny og meget udvidet udgave af forfatternes ‘Træer i Byen – Træpleje og Økologi’ fra 2000, bl.a. med større vægt på træernes økologi og biologiske forudsætninger. „Vi skal helt anderledes forstå at træer naturligt hører hjemme i bestemte habitater, og at det bør få konsekvenser for deres placering, etablering og pleje i byen,“ skriver forfatterne i bogens forord og lægger op til en helhedsforståelse af træerne.

Sten Porse: „Man skal tage det alvorligt at bytræer gennemsnitligt lever ganske få år efter udplantning, og derfor er der et påtrængende behov for at ændre på forholdene for træerne.“

Jens Thejsen: „Mange bytræer mistrives. Det er der mange grunde til: saltning, påkørsel, forkert plantning, forkert beskæring m.m., Vi mener, at det blandt andet skyldes manglende forståelse af, hvad træer egentlig er.“

Begge forfattere har gennem mange år undervist i træpleje, anvendt økologi, plantekendskab og kulturteknik for anlægsgartnere, planteskolegartnere og jordbrugsteknologer. Der er ikke mindst sket på Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder hvor begge to har været faglærere. Begge forfattere har – ud over den nye bog og dens forgænger – også skrevet en lang række artikler inden for emnet og været medforfattere til flere bøger.

Bogens kapitler

 • Træerne kommer fra skoven
 • Træer i byens økologi
 • Valg af bytræer
 • Træbiologi
 • Beskæringsbiologi.
 • Etablering af bytræer
 • Trusler mod træernes trivsel
 • Det unge træs signaler
 • Det ældre træs signaler
 • Pleje af unge træer
 • Pleje af ældre træer
 • Pleje af bevoksninger
 • Det vellykkede bytræ
 • Ordforklaringer

Bogen kan købes på Dag.dk > butik.

Pris: 310 kr. eksklusiv moms, 387,50 inklusiv moms.

Til prisen lægges et fast ekspeditionsbegyr på 40 kr. eks. moms uanset antallet af købte bøger.

Endvidere tillægges portoen.

Er der spørgsmål, så kontakt Danske Anlægsgartnere på ts@dag.dk eller 33 860 860.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Comments are closed.